Toekomst-perspectief voor boeren

Het Groenboerenplan werd op 6 juli jl. aangeboden aan:
Henk Staghouwer, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof

Boeren hechten aan hun land, aan hun boerderij, aan hun dieren. Ieder wil op zijn of haar manier het bedrijf kunnen doorgeven voor de toekomst. Maar nu heerst er onzekerheid en onrust. Want hoe gaat die toekomst eruit zien?

Biologische, biodynamische, kringloop- en  agro-ecologisch boeren hebben vanuit hun ervaring 10 wezenlijke veranderpunten opgesteld die boeren werkelijk zouden ondersteunen bij de transitie naar een duurzame landbouw. Op 6 juli werd dit Groenboerenplan overhandigd aan de Ministers Staghouwer en Van der Wal van het ministerie van LNV.

We nodigen collega boeren, de overheid en  alle betrokken partijen in de keten uit om hierin samen te werken. Wij denken dat het kan;  natuurinclusief boeren. Met zorg voor gezond voedsel en zorg voor dieren, schoon water, schone lucht, vruchtbare bodem en ruimte voor biodiversiteit.

De toekomst van de landbouw en onze voedselproductie gaat ons allen aan. Duizenden burgers en honderden organisaties ondertekenden al het Groenboerenplan.  Hoe meer steunbetuigingen, des te sterker staan we richting overheid en provincies om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige landbouw. Steunt u ons ook?

Alvast hartelijk dank!

Ondertekenende boerenorganisaties

Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland

Ondersteuners van het eerste uur

Bionext, Land & Co, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Burgercoöperatie Land van Ons, Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank

Steun ons!

al 6.706 ondersteuners waarvan 875 organisaties